Ochrana ovocných dřevin a révy 10. 5. 2014

12.05.2014 14:32

Okénko zahrádkáře.

 

Krátkodobé ochlazení v první dekádě května naznačovalo příchod pozdních jarních mrazíků, které bohudík na Znojemsku „na štěstí“ v tomto období se nevyskytly. Spadlo 5 – 10 mm dešťových srážek, ovšem stále přetrvává obrovský půdní deficit vláhy.

Stromy jabloní a hrušní ošetříme druhým „vegetačním“ chemickým postřikem. Použijeme přípravky proti padlí a strupovitosti - Domark 10 EC 0,04% nebo Discus 0,02% či Zato 50 WG 0,015%. Do postřikové tekutiny přidáme přípravky proti živočišným škůdcům (pilatka jablečná, píďalka jablečná, obaleč jablečný, mšice) Calypso 480 SC 0,25% nebo Integro 0,05% či Mospilan 20 SP 0,02% a také listové hnojivo s vápníkem – Wuxal Kalcium v koncentraci 0,1 – 0,2%. U ovocných dřevin je vhodné přidávat do postřiků také listovou výživu, která zlepšuje výživu rostlin a částečně eliminuje špatný příjem živin kořeny v „suché“ půdě.

Je velmi žádoucí odstraňovat na jabloňových stromech vrcholky výhonů napadené padlím jabloňovým, které jsou zdrojem dalšího šíření infekce na zdravé výhony.

U třešní je vhodný termín pro chemické ošetření proti vrtuli třešňové, jež způsobuje červivost plodů. Tento postřik provádíme přípravkem Calypso 480 SC 0,25% do kterého přidáme proti monilioze plodů Horizon 250 EW 0,1% nebo Sporgon 50 WP 0,05% a také listové hnojivo s vápníkem – Wuxal Kalcium v koncentraci 0,1 – 0,2%.

Objevili se již první příznaky poškození kadeřavostí či plstnatostí na mladých listech. Při velkém výskytů použijeme pro postřik Kumulus WG v koncentraci 0,3% nebo specielní přípravky proti vlnovníkům a roztočíkům – Magus 200 SC 0,06% či z vlastní zásoby Omite 570 EW 0,15%. Při menším výskytu počítáme s eliminací vlnovníků v rámci prvního vegetačního postřiku v období před květem révy.

Při aplikaci přípravků je nutné řídit se návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Státní rostlinolékařské správy.

U keřů révy vinné můžeme začít s „podlomem“ letorostů v horní části keře. Letorosty z podoček či neplodné letorosty, které nebudeme potřebovat pro tvarování v příštím roce odstraňujeme. V teplých lokalitách jsou již přírůstky velké a přistupujeme k prostrkování a vyvazování letorostů a také ještě dočisťujeme kmínky od nově vyrašených letorostů. V letošním roce je dobrá násada květenství, ale jsou špatné vláhové podmínky ve spodních horizontech půdy a proto více zredukujeme počet ponechaných letorostů na keři.

 

Ing. Jaromír Čepička, Csc.

Kontakt

Družstvo božických vinařů Božice 380, 671 64 Božice dbv.bozice@seznam.cz