Vinařské tratě v obci Božice

Viniční trať je pozemek, na kterém se pěstuje réva vinná. Musí splňovat přdpoklady zeměpisné polohy,

svažitosti, teploty a délky oslunění i půdně klimatických vlastností.Viniční trať byla v minulosti obecně

nazývána hora.

 

 

PUSTINA

Viniční trať PUSTINA na níž DBV, resp. jeho členové hospodaří  je považována za jednu z tradičních

místních viničních tratí. Božická viniční trať Pustina sousedí s viniční tratí Pustina v katastru obce

Hrádek. Charakteristickými odrůdami jsou tu z bílých odrůd Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský

a Ryzlink rýnský. Charakteristický původ nezapřou ani Muškát moravský a Pálava.

Zdejší vinice jsou založeny na štěrkopíscích a říčních terasách Karpatské předhlubně a jsou

mimořádně úrodné. Hrozny zrají v nadmořské výšce od 180 do 210 m nad mořem při průměrné

roční teplotě 9,4° C. Pustina je viniční trať II. kategorie.


 

STARÁ HORA

Jak již bylo výše uvedeno, viniční trať byla v minulosti nazývána horou. Odtud je i název

této viniční tratě, která navíc zdůrazňuje dobu založení vinic ve srovnání s těmi ostatními.

Nejvýraznějším prvkem geologické stavby v obci Božice jsou rozsáhlé akumulace

čtvrtohorních štěrkopísků vzniklé činností řek Dyje a Jevišovka. Štěrkopísky jsou překryty

větrem navátou spraší a černozemními půdami, které se na ní vytvořily během čtvrtohor.

V údolích podél vodotečí Jevišovka a Příční potok jsou místy nahromaděny nejmladší sedimenty

s vyšším podílem humusu. Ve štěrkopíscích se dokonce vzácně nacházejí vltavíny.

Viniční trať Stará hora se nachází v nadmořské výšce od 200 do 215 m. Průměrná roční teplota

tu dosahuje 9,3°C. Nejtypičtější odrůdy: Ryzlink vlašský, Sauvignon, Rulandské modré

Stará hora je viniční trať I.kategorie.

 

 

NOVÁ HORA

Obec patří již podstatně do Kounického regionu, který proslul zejména červenými odrůdami.

I v této oblasti výsadby Svatovavřineckého spolu s Veltlínským zeleným dominují. Charakteristický

původ nezapřou ani Sauvignon a Ryzlink vlašský. Zdejší vinice jsou založeny na štěrkopíscích

říčních teras Karpatské předhlubně, leží v nadmořské výšce od 185 do 215 m a jsou mimořádně

úrodné. Charakteristickou odrůdou je Veltlínské zelené, vysoké jakosti dosahuje i Ryzlink vlašský.

Oceňovány jsou kvality odrůd Sauvignon nebo André, které se na Nové hoře sklízejí. Přispívá

k tomu jistě i průměrná roční teplota 9,3°C.

Nová hora je viniční tratí I.kategorie.

 

 

U SV. DONÁTA

Jména svatých patronů se často užívají k označení viničních tratí, zejména pokud se nablízku

nacházela či nachází církevní památka zasvěcená konkrétnímu světci. Sv. Donát byl biskupem

v italském Arrezu a zemřel v roce 360.

Vinná réva na této viniční trati roste při průměrné roční teplotě 9,3°C v nadmořské výšce

od 210 do 222m.

Nejtypičtější odrůdy: Müller Thurgau, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský

Viniční trať U sv. Donáta je tratí II.kategorie.

Kontakt

Družstvo božických vinařů Božice 380, 671 64 Božice dbv.bozice@seznam.cz