Ochrana ovocných dřevin a révy, článek Ing. Jaromíra Čepičky Csc.

12.03.2013 22:34

 

Okénko zahrádkáře.

 

     Zimní  počasí s vydatnou sněhovou pokrývkou  bylo vystřídáno v poslední únorové dekádě teplejším počasím bez dešťových srážek. První dekáda března je ve znamení nástupu teplot nad 10 0C, tedy teplot, které označujeme za „vegetační nulu“, čili začátek fyziologických procesů u ovocných dřevin a révy vinné. První ošetření ovocných dřevin provádíme u broskvoní proti kadeřavosti listů. Toto ošetření bylo již signalizováno před 14 dny a proto již zahájíme okamžité chemické ošetřování proti této houbové chorobě měďnatými přípravky. K tomu použijeme jeden z přípravků: Kuprikol 50 0,6%, Kocide 2000 0,35% či Champion 50 WP 0,6%. Tyto přípravky používáme v růstové fázi  nalévání pupenů až do počátku rašení vrcholových pupenů. Ve stádiu po vyrašení pupenů použijeme přípravky Delan 0,1% nebo Dithane M 45 0,3% či Novozirn MN 0,2-0,3%. Postřiky je vhodné při chladném a deštivém počasí opakovat po 14 dnech.

Při aplikaci přípravků je nutné řídit se návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Státní rostlinolékařské správy.

    Nastalo období vhodné pro výsadbu ovocných stromků, ovšem mimo broskvoně. Při výsadbě stromků dbáme na obnovení ran kořenů a zamazání řezných ran v korunce stromovým balzámem či latexem s přídavkem fungicidů.  Do jamek přidáváme kompost či substrát a stromky po výsadbě zalijeme.

Z fyziologického pohledu nastává nyní vhodná doba pro řez révy. Po loňském suchém počasí je u některých keřů komplikovaný řez z důvodů krátkého réví. V lokalitách, kde révové keře silně poškodil jarní mráz musíme ponechat réví na zabudování (vytvoření) nových kmínků. Všeobecně provádíme v určitém časovém horizontu 5 – 7 let obnovu kmínků z pohledu preventivní ochrany proti chřadnutí -   odumírání keřů (Esfy či Esca) a lepšího proudění živin z kořenů kmínkem do horních pater révového keře.

Počet ponechaných oček stanovujeme podle kondice révové keře, odrůdy i našeho záměru optimálního poměru mezi předpokládanou výši úrody a požadovanou jakostí. Na keři nařezáváme u velmi plodných odrůd 4 – 6 oček / m2 , u plodných odrůd 6 – 9 oček / m2 a u málo plodných odrůd 10 – 12 oček / m2.

U jádrovin můžeme také začít s tzv. zimním řezem, musíme mít na paměti tu skutečnost, že později do vegetační doby provedený řez nám snižuje růstovou aktivitu stromů a mladé stromy vždy začínáme s řezem v pozdějším období.  U peckovin provádíme  všeobecně řez až po vyrašení stromů.    

-Jaromír Čepička-

 

 

 

 

 

Kontakt

Družstvo božických vinařů Božice 380, 671 64 Božice dbv.bozice@seznam.cz