Ochrana ovocných dřevin a révy

17.05.2014 12:32

I nadále pokračujeme v informování nejem pro vinaře, ale i pro vás, kteří vlastníte zahrádku. Tímto děkuji panu Ing. Jaromíru Čepičkovi, CSc. za jeho činnost.

 

Okénko zahrádkáře.

 

Ochlazení v první polovině května charakterizovalo počasí v období „pozdních jarních mrazíků“. Za poslední týden spadlo 20 – 35 mm dešťových srážek, listy rostlin byly dlouho ovlhčeny a při předpovědi výrazného oteplení v druhé polovině týdne jsou optimální podmínky pro rozvoj houbových chorob: strupovitosti jádrovin a plísně - u révy, brambor a rajčat. Navíc se v současném období nacházejí tyto kultury ve fenofázi před květem u révy či mladých plůdků u jádrovin, tedy ve velmi citlivé fázi pro infekci a rozvoj houbových chorob.

Stromy jabloní a hrušní ošetříme chemickým postřikem, i když jsme před týdnem stromy ošetřovali. Použijeme přípravky proti strupovitosti a padlí - Domark 10 EC 0,04% nebo Topas 100 EC 0,045% nebo Discus 0,02% či Zato 50 WG 0,015%. Do postřikové tekutiny přidáme přípravky proti případným živočišným škůdcům (pilatka, píďalka a mšice) Calypso 480 SC 0,25% nebo Mospilan 20 SP 0,02% a také listové hnojivo s vápníkem – Wuxal Kalcium v koncentraci 0,3 – 0,4%. U jabloní je vhodné přidávat do postřiků také listovou výživu, která zlepšuje výživu rostlin vápníkem a ostatními prvky a preventivně eliminuje pozdější hořkou pihovitost plodů jablek.

Stromy třešní při současném vlhkém počasí ošetřujeme proti monilióze plodů přípravky Horizon 250 EW 0,1% nebo Sporgon 50 WP 0,05% a případně proti vrtuli třešňové přípravkem Calypso 480 SC 0,25% do kterého přidáme proti monilióze plodů Horizon 250 EW 0,1%. Do postřiku přidáváme listové hnojivo s vápníkem – Wuxal Kalcium v koncentraci 0,3 – 0,4%.

 

Keře révy ošetřujeme přípravky proti plísni révové: Akrobat MZ WG 0,125% nebo Ridomil Gold Plus 42,5 WP 0,35% či Verita 0,15%, přidáme přípravek proti padlí Kumulus WG 0,3% nebo z Sulikol K 0,5% z vlastních zásob. Při velkém výskytů kadeřavostí či plstnatostí na mladých listech použijeme specielní přípravky proti vlnovníkům a roztočíkům – Magus 200 SC 0,06% či z vlastních zásob Omite 570 EW 0,15%.

Při aplikaci přípravků je nutné řídit se návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Státní rostlinolékařské správy.

U keřů révy vinné pokračujeme s „podlomem“ letorostů v horní části keře. Letorosty z podoček či neplodné letorosty, které nebudeme potřebovat pro tvarování v příštím roce odstraňujeme. V teplých lokalitách jsou již přírůstky velké a přistupujeme k prostrkování a vyvazování letorostů a také stále dočisťujeme kmínky od nově vyrašených letorostů.

 

Ing. Jaromír Čepička, CSc.

Kontakt

Družstvo božických vinařů Božice 380, 671 64 Božice dbv.bozice@seznam.cz