Ochrana révy vinné ve vinařské oblasti Morava

24.06.2010 06:12

OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava

Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných lokalitách doporučují pravidelné ošetřování.

Výskyty choroby byly zjištěny na většině lokalit.  Na některých lokalitách s vydatnými srážkami v minulých obdobích bylo zjištěno i významné napadení květenství. Tam, kde byly zjištěny první výskyty již v průběhu předminulého období, mohlo dojít i k sekundárnímu šíření choroby. V závěru minulého období došlo na většině lokalit k nočnímu ovlhčení a intenzivní sporulaci a mohlo dojít k dalším infekcím.  

Je třeba nadále sledovat předpověď a průběh počasí i výskyty choroby a tyto informace využít při usměrnění intenzity ošetřování (interval mezi ošetřeními, volba přípravku).  

V průběhu minulého období bylo převážně velmi teplé počasí, které omezilo šíření patogenu (přímý sluneční svit a teploty po dobu 6 hod nad 30oC eliminují životnost zoosporangií), v závěru období došlo výraznému ochlazení a vydatným dešťovým srážkám, které vytvořily podmínky pro sporulaci patogenu

V průběhu tohoto období bude podle předpovědi chladnější počasí (teploty do 21oC) a budou opakované dešťové srážky (v první polovině vydatnější srážky, včetně bouřek, ve druhé polovině přeháňky).

V období od počátku kvetení (BBCH 61) nastupuje fáze maximální citlivosti květenství k infekci. 

Vzhledem k předpovědi počasí na toto období a obecným výskytům (trvalá přítomnost zdrojů infekce) je třeba pokračovat v intenzivním ošetřování porostů.

Na lokalitách, kde byly zjištěny výskyty (převážná část vinic), je vhodné upřednostnit kombinované preventivně a hloubkově nebo systémově působící fungicidy. Účinnost kombinovaných přípravků obsahujících systémově nebo hloubkově působící účinné látky není ovlivňována následnými dešti a pokud jsou systémové, chrání i nově narůstající rostlinné části, případně působí kurativně.

Pokud bude ošetřováno preventivně (dobře pokryté předcházející infekce), je vhodné před květem použít přípravky na bázi fosetylu-Al (Aliette Bordeaux, Profiler, Verita), které zajistí dlouhodobou účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systémové působení).

Pokud budou ošetřovány porosty, kde v závěru plánovaného intervalu mohly být splněny podmínky infekce (při optimální teplotě 22-25oC minim. 2 hod ovlhčení) nebo infekční periody( optim. teplota pro sporulaci 20oC, pro klíčení zoosporangií a infekci 22-25oC; minimálně 4 hod. nočního a následně 2 hod. pokračujícího ovlhčení) je vhodné upřednostnit déle kurativně působící (3-4 dny) fungicidy (Acrobat MZ, Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, typ Ridomil).

Na lokalitách, kde nebyly doposud zjištěny výskyty a je prováděno pravidelné ošetření (trvalé pokrytí infekcí), je možno pokračovat v ošetřování kontaktně působící přípravky ze skupiny dithiokarbamátů (Dithane M 45, Dithane DG NeoTec, Novozir MN 80, Polyram WG) nebo přípravky ze skupiny ftalimidů (Captan 50 WP, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG).

Z kontaktně působících fungicidů jsou vhodné především přípravky typu Folpan, které zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, jsou účinné proti šedé hnilobě a neomezují populaci dravého roztoče T.pyri.

Další ošetření usměrňujte podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) a zjištění prvních primárních výskytů onemocnění.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly), sledují se od 1. května srážky a kumulativní úhrny srážek se vynášejí týdně (od 15. května) do prognostického grafu.

Ošetření je třeba provádět v případě, pokud se křivka kumulativních týdenních úhrnů srážek pohybuje v sektoru kalamitního výskytu (nad křivkou A), nebo před květem po dobu 14 dnů v oblasti mezi křivkami A a B, nebo pokud byly v oblasti zjištěny první primární výskyty.

Na všech sledovaných lokalitách se křivka kumulativních týdenních úhrnů srážek pohybuje v oblasti kalamitního výskytu

Obvykle doporučované intervaly mezi ošetřeními:

kontaktní přípravky - dithiokarbamáty Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 New, Polyram WG 8-10 dnů, ftalimidy Captan 50 WP, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG 8-10 dnů, měďnaté fungicidy Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC 8-10 dnů, strobiluriny a jejich kombinace Cabrio Top, Quadris, Quadris Max 10-12 dnů, kombinované přípravky  Curzate M, Curzate Gold 8-10 dnů; Acrobat MZ, Electis, Fantic F, Melody Combi 65,3 WP, Mildicut, Pergado F, přípravky typu Ridomil a Tanos 10-14 dnů; Aliette Bordeaux, Profiler a Verita 12-16 dnů (pokud není snížena citlivost patogenu - nástup rezistence).

Vzhledem k předpovědi počasí a výskytu choroby je vhodné volit spodní hranici doporučeného intervalu mezi ošetřeními.  Pokud bude ošetřováno na počátku kvetení, měla by být již použita plná dávka přípravků. V tomto období však zajistí požadovanou účinnost 75% plné dávky.

 

 Padlí révy

V období před počátkem kvetení (nejpozději na počátku kvetení) je třeba provést první ošetření rizikových porostů proti padlí révy. V období počátku kvetení (BBCH 61) nastupuje fáze zvýšené citlivosti květenství k infekcím. Ostatní méně ohrožené porosty je možno ošetřit poprvé až v období bezprostředně po odkvětu, kdy nastupuje fáze nejvyšší citlivosti hroznů k infekci.

V minulém období bylo převážně příznivé počasí pro výskyt padlí (optimální teplota 21-30oC, vysoká nebo střídavá vlhkost vzdušná) s výjimkou extrémně vysokých teplot v části druhé poloviny. Teploty od 31oC šíření padlí omezují, teploty od 35oC padlí eradikují. V tomto období bude podle předpovědi méně příznivé počasí pro patogen (nižší teploty do 21oC a opakované dešťové srážky).

V závěru minulého období byly zjištěny ojedinělé první sekundární výskyty choroby.

K ošetření je vhodné upřednostnit přípravky na bázi síry (Kumulus WG, typ Sulikol) nebo DMI fungicidy (Bumper 25 EC, Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Tendency 25, Topas 100 EC).

Pro dobrou účinnost síry jsou zapotřebí vyšší teploty (minimální teploty nad 16oC, optimální jsou teploty kolem 20oC).

Vysoce rizikové porosty (velmi náchylná odrůda, disponovaná lokalita, významný výskyt i v loňském roce) je vhodné ošetřit již v tomto období intenzivními přípravky Falcon 460 EC, IQ-Crystal, Talendo, Vivando nebo strobiluriny včetně jejich kombinací.

Obvykle doporučované intervaly mezi ošetřeními:

přípravky na bázi elementární síry (Kumulus WG, Sulikol K, Sulikol 750 SC), dinocap (Karathane LC) a DMI fungicidy (Bumper 25 EC, Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Tendency 25, Topas 100 EC) do 10 dnů, strobiluriny (Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG), Falcon 460 EC, IQ- Crystal ,Talendo a Vivando10-14 dnů. 

Pokud bude ošetřováno na počátku kvetení, měla by být již použita plná dávka přípravků. V tomto období však zajistí požadovanou účinnost 75% plné dávky.

 

Živočišní škůdci

Obaleč jednopásý a obaleč mramorovaný

Skončil let motýlů první generace a vhodné období pro ošetření porostů.

 

Kontakt

Družstvo božických vinařů Božice 380, 671 64 Božice dbv.bozice@seznam.cz