Zpravodaj Sdružení znojemských vinařů

30.04.2010 05:49

 Sdružení znojemských vinařů
    Dvořákova 21,  669 01  Znojmo,
    tel. 515 213 145
                                                                                                                             
    Informační zpravodaj  SZV č. 2/10
                                                                                                                                           Znojmo, duben 2010
Uskutečněné akce:
25. 2. 10 -  Konference SZV+ZRR Marketing vína  – Loucký klášter, Znojmo
26.2.10 – ZVS Znojmo  Vademécum vína – Vinařská turistika, p. Ing. P. Vajčner 
4.-7. 3.10 - Vinex a Salima Brno
9.3.10 – Tisková konference a degustace přihlášených vzorků vín pro ZK 10
20.3.10 – Znojemský košt 10 - Loucký klášter, Znojmo. Vyhodnocení v příloze zpravodaje.
26.3.10 – ZVS Znojmo  Vademécum vína - Velkopavlovická vinařská podoblast, p. 
7. 4. 10 -  Valná hromada SV ČR – KD Velké Bílovice
Aktuality z oboru.
Sklizňový rok 2009 – celková produkce 570 000 hl vína, ha výnos 4,5 t/ha, nižší sklizeň asi o 40 % oproti roku 2008, průměrná cena 13,20 Kč – stejná jako v roce 2008, ovšem při vyšší průměrné cukernatosti –
21,8 0NM Hodnota sklizených hroznů 0,9 mld. Kč, tržní hodnota konečného produktu - vína bude při prodeji  asi 2 mld. Kč.  Plocha vinic v ČR 17 200 ha. 
Celková plocha vinic ve světě je 7 861 tis. ha. 
Valná hromada SV ČR Velké Bílovice – delegáti J. Čepička, F.Všetečka, A. Čaněk, M. Račický , předneseno předsedou ing. J. Sedlem 21 programových bodů, přijatých na VH 2009 – např. dopracování společné reformy trhu s vínem, dosáhnutí podpory stejné jako ve „starých“ státech EU, podporovat založení sdružení VOC (především Morava), podpora prodeje tuzemského vína, zjednodušení administrativy u malých producentů, spolupráce s univerzitami a školami, „spuštěny“ nové webové stránky SV ČR.. Zpráva o hospodaření 2009, celkový příjem 6,824 mil. Kč z toho tržby za časopis VO 3,03 mil. Kč. Celkové náklady 5,814 mil. Kč. Čistý zisk asi 1,3 mil. Kč – pro rok 2009 je to shoda příjmu s podanými projekty a dotacemi.
Změna novely Nařízení vlády k restrukturalizaci – bude zrušen titul ochrana před zvěří a ptactvem, v roce 2009 podáno u SZIF celkem 250 žádostí na investice v celkové částce asi 25 mil. Kč. Byla v ČR kontrola komise EU na „špačkovou dotaci“, byly zjištěny nedostatky – musí pěstitel prokázat 25% vlastních nákladů. 
Stanovení struktury 100 nejlepších vín v Salonu vín ČR – 80 vín suchých (do 9 gr), 10 vín polosladkých (do 12 gr), 10 vín sladkých (12 – 45 gr), 3 vína šumivá a 3 vína specielní ?.
Zahraniční obchod s vínem 2008/09 – celkem 1 420 tis. hl, z toho 786 tis. hl sudového a 613 tis. hl lahvového vína, nejvíce se dováží víno z Itálie (40%), Španělska (14%), Maďarska (11%) a SR (10%) v ceně 22,1 Kč/lt. Hodnota dovozu vína do ČR cca 3 mld. Kč.
Soutěž SV ČR Vinařství roku 2009 získala firma  Vinselekt Michlovský Rakvice, a.s.
SZV podávalo v září 2009 na RRAJM Brno projekt Přeshraniční spolupráce - byl připomínkován a museli jsme doplnit spolupráci s městem Retz. Tento doplněný  projekt byl opět připomínkován a schválen s dotací jen 50 % rozpočtu (normálně 85%). Tato výše je pro SZV absolutně nízká a proto ustupujeme od projektu.
Upozornění pro členy SZV – akce v následujícím období:
27.-29.4.10 Víno a Destiláty – Výstaviště Praha – Holešovice
30. 4. 10 – ZVS Znojmo, Vádenecum vína – Litoměřická podoblast
7.-8. 5. 10  43. Valtické vinné trhy Valtice, zámecká jízdárna
13.-14.5.10 Vinohradnický a vinařský seminář ZF MZLU Lednice na Moravě
4. 6. 10 – Putování za znojemským Veltlínem (vinice a sklepy Přímětice, Dobšice, Nový Šaldorf)
5. 6. 10 – Putování za znojemským Veltlínem (vinice a sklepy H.Dunajovice, Olbramovice, Bohutice)
24.6.10 – Zájezd SZV na Slovácko (Vinařství Plešinger Dubňany, Vinařství Maňák Žadovice, Vinařství Spielberg Archlebov a Vinařství Valihrach Krumvíř.
4. 9. 10 – Znojemská galerie veltlínů 2010, Loucký klášter, Znojmo
Zpracoval:
Ing.Jaromír Čepička, CSc.                                                                          
SZV Znojmo                                                                      
e-mail: cepicka.znojemskevinarstvi@sky.cz      jaromir.cepicka@centrum.cz
tel. 515 213 145 (144) - St     mobil: 721 520 856

Kontakt

Družstvo božických vinařů Božice 380, 671 64 Božice dbv.bozice@seznam.cz